RIMOKATOLIČKA CRKVA UZNESENJE BD MARIJE – Čelarevo

Adresa: Maršala Tita, Čelarevo

Drevna se župa spominje 1493. god., a utemeljena je 1802. crkva je sagrađena 1822. Naslovnik crkve je: Uznesenje BD Marije. 1907. je obnovljena nakon požara kada je izgorio toranj, 1966. je obnovljen. Dimenzije crkve su: dužina 34,25 m, širina 15,25, visina iznutra je 12 m, a toranj je visok 38 m. Sada su dva zvona. Matične knjige se vode od 1803. god.
Gornji podaci su iz 1968. godine.


21. 12. 2012.

Kursna lista