Spomen obeležja

SPOMENIK MILICI STOJADINOVIĆ-SRPKINJI – Irig

Kada je reč o kulturnoj istoriji ove varošice onda svakako posebno mesto pripada poznatoj srpskoj pesnikinji, Milici Stojadinović – Srpkinji….

SPOMENIK PALIM BORCIMA – Lalić

Adresa: Lalić

Spomenik palim borcima iz II svetskog rata.

SPOMENIK PALIM BORCIMA NA MOKRINSKOM GROBLJU – Mokrin

Adresa: Mokrin

SPOMENIK PALIM BORCIMA NOR-a U II SVETSKOM RATU – Bočar

Adresa: Kontakt MZ Bočar, Maršala Tita 1
Telefon: +381 (0)23 789 584

SPOMENIK PALIM RUSKIM OSLOBODIOCIMA – Bočar

Adresa: Kontakt MZ Bočar, Maršala Tita 1
Telefon: +381 (0)23 789 584

SPOMENIK PALIMA U II SVETSKOM RATU – Kumane

Adresa: MZ Kumane, Borisa Kidriča1
Telefon: +381 (0)23 786 819

Spomenik se kolkvijalno naziva i ’’Dragutin’’

SPOMENIK POBEDI – Bela Crkva

Adresa: Gradski park, Bela Crkva

SPOMENIK POGINULIM RUDARIMA – Vrdnik

Adresa: Vrdnik

Vrdnički rudnik bio je jedan od najrizičnijih ugljenokopa na Balkanu zbog metanskih aktivnosti i bentonitskih glina koje su deformisale podgrade…

SPOMENIK POGINULIMA U II SVETSKOM RATU – Novo Miloševo

Adresa: Park u Novom Miloševu

SPOMENIK POGINULIMA U VELIKOM RATU – Novo Miloševo

Adresa: Park u Novom Miloševu

Pod zaštitom Zavoda za zaštitiu spomenika kulture

stavki

Kursna lista