KULTURNO-OBRAZOVNI CENTAR „THURZO LAJOŠ“ – Senta

Adresa: Poštanska 18, Senta
Telefon: +381 (0)24 811 334
E-mail: info@tlkk.org

Pre dvadeset dve godine osnovan je Kulturno-obrazovni centar „Thurzó Lajos“ u Senti.  Zajednički cilj Ustanove je da svojim programima i svojom sveukupnom aktivnošću doprinosi zadovoljavanju kulturnih potreba građana, da povezuje rad i program umetničkih grupa i udruženja, da još više produbi i ostvari tešnju saradnju sa kulturnim i obrazovnim institucijama i ustanovama, da bude mesto gde će se sticati interesi u kulturi i isti meritorno rešavati.

Osnivač je opština Senta, a organizacione jedinice Centra preko kojih obavlja svoju delatnost su:

1. Gradski muzej je osnovan posle II svetskog rata, a 70-tih godina reorganizacijom u etnološki muzej Potisja postaje naučna ustanova čija je osnovna delatnost naučno-istraživački rad svih etnoloških grana, materijalno-tehnička zaštita predmeta, zbirki i dokumenata, njihova obrada i publikovanje. Muzej raspolaže i sa zavičajnim zbirkama grada i okoline. Umetnička kolonija, koja funkcioniše u sastavu muzeja je prva kolonija među kolonijama nastalih posle rata, okuplja već 45 godina one umetnike koji osećaju i uvek su osećali važnim da u svojim vizuelnim izražajnim mogućnostima dokumentuju ovaj predeo i u njemu svet, doba i život onih koji tu žive.

2. Gradska biblioteka koja raspolaže sa više od 60.000 bibliotečkih jedinica i koja pored centralne biblioteke raspolaže sa 5 manjih pokretnih biblioteka ne ubraja se u velike biblioteke Vojvodine ali ujedno je biblioteka gde je kompletno bibliotečki rad automatizovan. Bogata je zavičajna zbirka a u poslednje vreme pored popularisanja knjige i čitanja, redovno se organizuju izložbe, književni susreti kao i razne forme klubskog života, što sve više produbljuje duhovni život i rad biblioteke.

3. Radnički univerzitet pored svoje osnovne delatnosti, organizovanja raznih obrazovnih oblika, u poslednje vreme drži na okupu i ona udruženja koje životna težnja, potrebe znanja i korišćenje slobodnog vremena drži na okupu (bioklub, učenje jezika, hobi itd.).

4. Dom kulture sa tzv. „otvorenom kulturnom delatnošću“ kako na planu informisanja i komunikacije tako i u kreativnoj sferi može pokazati rezultate, pre svega u dobroj saradnji sa muzejom i bibliotekom, kao i u potpori stručnih kadrova. Pored „senćanske scene“ mogućnost rada i dokazivanja svojih umetničkih sposobnosti imaju Citeraški i mešoviti hor „Delibab“, džez i folklorna grupa, Muzička grupa „Zyntharew“, Kamerna scena „Miroslav Antić“ i KUD „Stevan Sremac“; ustvari tu se održavaju i druge kulturne manifestacije sa velikom frekvencijom koje može da udovolji dvorana sa 300 sedišta, izložbena sala i dve manje pozorišne prostorije u zgradi.

5. Bioskop „Tisa“ – posle nekoliko godina pauze – pokušava ponovo da udovolji želje bioskopske publike grada i očekuje ono što je od prve bioskopske predstave u Senti leta 1908. godine do danas načinjeno i menjano u krugovima posetilaca bioskopa. U zgradi rade i dve plesne škole, organizuju se redovno susreti ljubitelja klasične muzike, kao i plesne večeri.


Označeno sa : ,,
28. 11. 2012.

Kursna lista