Šta videti i raditi

KAPELA NA FANTASTU – Bečej

Adresa: Bačkotopolski put bb, Bečej (Turistički kompleks "Fantast" )
Telefon: +381 (0)21 6915 200, +381 (0)64 898 0 295

Kapela je građena uporedo kada i dvorac, znači početkom dvadesetih godina prošlog veka u neovizantijskom stilu. Ikonostas je oslikao naš…

KAPELA SVETOG JOVANA NEPOMUKA – Bečej

Adresa: Zelena bb, Bečej

Katolička kapela posvećena Sv.Jovanu Nepomuku iz 1842. godine.

LOVIŠTE „BEČEJSKI SALAŠI“ – Bečej

Datum održavanja:
Adresa: Šamu Mihalja 3, Bečej (LU "Bečej")
Telefon: +381 (0)21 6912 031

Na teritoriji Katastarske opštine Bečej, ukupne površine 30.147 ha, od kojih lovne površine obuhvataju 26.594 ha. Ponuda lovne divljači: srneća…

LOVIŠTE „PLAVŠA“ – Bačko Gradište

Adresa: Maršala Tita 35, Bačko Gradište (LU "Zec")

Lovačko udruženje „Zec“ sa sedištem u Bačkom Gradištu, gazduje lovištem „Plavša“ koje se prostire na delu teritorije opštine Bečej, na…

LOVIŠTE „RIBNJAK“ – Bečej

Adresa: Bačkogradištanski put bb, Bečej
Telefon: +381 (0)21 6912 493

Ribnjak Bečej je registrovano lovište i po svojim karakteristikama predstavlja pravi raj za ptice močvarice. Ovde je registrovana 161 vrsta…

LOVNI TURIZAM U BEČEJU

Adresa: Šamu Mihalja 3, Bečej (LU "Bečej")
Telefon: +381 (0)21 69 12 031

Lov u Bečeju ima dugu i bogatu tradiciju sa visokom lovačkom kulturom u srednjeevropskom duhu. Panonsko – Bačka ravnica idealni…

NARODNA BIBLIOTEKA BEČEJ – Bečej

Adresa: Glavna 11, Bečej
Telefon: +381 (0)21 6912 747

Narodna biblioteka Bečej osnovana je 1976. godine fuzijom do tada samostalnih biblioteka u Bečeju, Bačkom Gradištu i Bačkom Petrovom Selu….

OMLADINSKI SPORTSKI CENTAR „MLADOST“ – Bečej

Adresa: Zelena 30, Bečej
Telefon: +381 (0)21 6914 814

U sastavu centra nalaze se: sportska hala, otvoreni i zatvoreni bazeni, teretana, trim kabinet, sauna i otvoreni teniski tereni. Centar…

PANSION SA USLUGOM DORUČKA „FANTAST“ – Bečej

Adresa: Bačkotopolski put bb, Bečej (Turistički kompleks "Fantast")
Telefon: +381 (0)21 69 15 200

Lociran je na 15 km udaljenosti od od Bečeja, na putu ka Bačkoj Topoli. Krajem XIX veka na ovom mestu,…

PARK PRIRODE „STARA TISA“

Datum održavanja:
Adresa: Lovačka 5, Bečej (JP "Komunalac")
Telefon: +381 (0)21 69 11 760

Park Prirode „STARA TISA“ kod BISERNOG OSTRVA prostire se na 391 ha od čega je 6% u režimu zaštite II…

stavki