Паркови природе

ДВОРАЦ „ДАМАСКИН“ – Хајдучица

Датум одржавања:
Адреса: Хајдучица

Стогодишњи или можда двестогодишњи парк са више заиста ретких стабала са дворцем у свом центру и језером познатим под називом…

ДВОРАЦ И ПАРК „ДУНЂЕРСКИ“ – Челарево

Адреса: Пролетерска 17, Челарево
Телефон: +381 (0)63 849 1021 (Milorad Širajski)

Године 1967. Војвођанском музеју додељен је дворац у Челареву на располагање и употребу. Дворац, смештен у парковском окружењу, изграђен је…

ПАРК ПРИРОДЕ ,,РУСАНДА“ – Меленци

Телефон: 023/521-032

Русанда је највеће заслањено језеро у Србији које представља део очуваног и еколошки функционалног комплекса заслањених језера и ливада у…

ПАРК ПРИРОДЕ „БЕГЕЧКА ЈАМА“ – Бегеч

Телефон: +381 (0)21 457 509

У алувијалној равни Дунава, дуж његове леве обале, у делу званом Бегечка ада, 18km западно од Новог Сада, налази се…

ПАРК ПРИРОДЕ „ВРШАЧКИ БРЕГ“ – Вршац

Адреса: Топовски пут бб, Вршац (Туристички информативни центар)
Телефон: +381 (0)13 830 492

Вршачки брег, обронак Карпата и са својих 641 m надморске висине, највиша планина у Војводини познат је по благотворној клими,…

ПАРК ПРИРОДЕ „ПАЛИЋ“ – Палић

Датум одржавања:
Адреса: Трг слободе 1, Суботица (ТО Суботица)
Телефон: +381 (0)24 670 350

Парк природе „Палић“ обухвата Палићко језеро и део насеља Палић. Чине га природне вредности (језеро Палић, парк и три споменична…

ПАРК ПРИРОДЕ „СТАРА ТИСА“

Датум одржавања:
Адреса: Ловачка 5, Бечеј (ЈП "Комуналац")
Телефон: +381 (0)21 69 11 760

Парк Природе „СТАРА ТИСА“ код БИСЕРНОГ ОСТРВА простире се на 391 ха од чега је 6% у режиму заштите II…

ПАРК ПРИРОДЕ „ТИКВАРА“ – Бачка Паланка

Адреса: Дунавска обала бб, Бачка Паланка
Телефон: +381 (0)21 604 1333

Парк природе „Тиквара“ налази се уз леву обалу Дунава, протежући се од 1297. до 1305. km. На простору природног добра…

ПАРК ПРИРОДЕ ЈЕГРИЧКА

Адреса: Бул.Михајла Пупина 25, Нови Сад (ЈП ''Воде Војводине'')
Телефон: +381 (0)21 488 1888

Сливно подручје Јегричке формирано је на подручју јужне Бачке, односно на њеној лесној тераси. Обухвата површину од 144.200 hа, са…

ПОЊАВИЦА – Панчево

Адреса: ЈКП Градско зеленило, Димитрија Туцовића 7а, Панчево
Телефон: +381 (0) 13 347 147

Парк природе „Поњавица“налази се у Јужном Банату, на ободу Панчевачке депресије, удаљен свега око 15 км од Панчева, а простире…

ставки

Курсна листа