Предели изузетних одлика

ЛЕСНИ ПРОФИЛ – Стари Сланкамен

Адреса: Стари Сланкамен
Телефон: +38122510970

Лесни профил у Старом Сланкамену представља, најкомплетније геонаслеђе лесних седимента у Европи стари око 800 000 година. У њима се…

ПРЕДЕО ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „СУБОТИЧКА ПЕШЧАРА“ – Суботица

Датум одржавања:

Предео изузетних одлика „Суботичка пешчара“ се налази на крајњем северу Бачке, непосредно уз границу Србије са Мађарском, на подручју Суботичко-Хоргошке…

ПРЕДЕО ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА КАРАШ-НЕРА – Бела Црква

Адреса: ЈП Дирекција за изградњу општине Бела Црква, Пролетерска 2 Бела Црква
Телефон: +381 (0) 13 852 148

Скупштина АП Војводине је на скупштинској седници 8. априла 2015. године, донела одлуку о заштити Предела изузетних одлика „Караш-Нера„. Реч…

ставки

Курсна листа