Специјални резервати природе

РЕЗЕРВАТ БИОСФЕРЕ БАЧКО ПОДУНАВЉЕ – Сомбор

Телефон: +381 (0)62 800 53 50

Резерват биосфере „Бачко Подунавље“ је уписан у Светску листу резервата биосфере одлуком Међународног координационог савета UNESCO програма „Човек и биосфера“….

СЕОСКО ДОМАЋИНСТВО МИРОСЛАВА ЈАНЧА – Дeлибалто

Адреса: Паје Маргановића 91, Делибалто
Телефон: +381 (0)13 210 01 86

Налази сe у близини СРП “Краљeвац“ и омогућава уживањe у сeоској идили, упознавањe са начином живота на сeлу (радови у…

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ ,,РИТОВИ ДОЊЕГ ПОТИСЈА“

Телефон: 023/521-032

СРП ,,Ритови доњег Потисја“ налази се у централном делу Војводине, уз леву и десну обалу реке Тисе, између уставе код…

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „БАГРЕМАРА“ – Бачка Паланка

Телефон: +381 (0)62 800 5257 (Aleksandra Vujasinović), +381 (0)21 754 124 (Soro Milorad)

Резерват се налази у Војводини, у западној Бачкој, северно од насеља Бачка Паланка. Само станиште је смештено са десне стране…

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ“

Адреса: Апатински пут 11, Сомбор
Телефон: +381 (0)25 463 111, +381 (0)62 800 5350

Специјални природи резерват Горње Подунавље је заштићено природно добро које се простире на територији општина Апатин и Сомбор, укупне површине…

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „ЗАСАВИЦА“ – Сремска Митровица

Адреса: Светог Саве 19, Сремска Митровица (Покрет горана)
Телефон: +381 (0)22 614 300

Засавица се налази у југоисточном делу Европе, у Србији, на подручју јужне Војводине и северне Мачве, источно од реке Дрине…

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „КАРАЂОРЂЕВО“

Адреса: Иве Андрића 63, Карађорђево
Телефон: +381 (0)21 765 222, +381 (0)21 765 254

Специјални резерват природе „Карађорђево“ припада општинама Бачка Паланка и Бач. Површина резервата износи 2.955,32 hа, а чине га две одвојене…

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ“

Адреса: Војводе Путника 3, Нови Сад
Телефон: +381 (0)21 557 408, fax: +381 (0)21 557 406

У околини Новог Сада се налази Cпецијални резерват природе Ковиљско-петроварадински рит. Он представља комплекс барско-мочварних и шумских екосистема, са бројним…

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „КРАЉЕВАЦ“

Адреса: Маршала Тита 123, Делиблато (УСР "Делиблатско језеро")
Телефон: +381 (0)13 21 04 951

Специјални резерват природе „Краљевац” простире се на подручју некадашњег Панонског мора, где се под утицајем ветра формирала лесна тараса у коју…

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „ЛУДАШКО ЈЕЗЕРО“ – Суботица

Специјални резерват природе „Лудашко језеро“ обухвата језеро и обалу уз насеља Лудаш/Шупљак, Хајдуково и Носа. Поред очуваних природних вредности (бројне…

ставки

Курсна листа