SPOMENIK ŽRTVAMA RACIJE – Novi Sad

Datum održavanja:
Adresa: Kej žrtava racije, Novi Sad

U Novom Sadu, na keju koji danas nosi ime Kej žrtava racije, fašistički okupator je u januarskoj raciji, od 21. do 23. januara 1942. izvršio masovno streljanje više od hiljadu nedužnih građana Novog sada. Na tom mestu podignuta je bronzana kompozicija „Porodica„, visoka 4 m, posvećena žrtvama palim u ratu od 1941. do 1945.

Spomenik je rad vajara Jovana Soldatovića i otkriven je 1971. godine. Početkom 1992. spomenik je upotpunjen sa još 78 bronzanih ploča koje je izradio isti vajar. Na četiri ploče (tri sa tekstom na srpskom i jedna na hebrejskom jeziku) ispisane su osnovne informacije o događaju, a na 66 ploča imena ubijenih ličnosti. Između ploča sa tekstovima ritmički su raspoređene ploče ukrašene simbolima Davidove zvezde (4 ploče), krsta (2) i ocila (1). Ispod spomenika se nalaze ploče sa tekstovima na srpskom, mađarskom, slovačkom i hebrejskom jeziku. Rekonstrukcija nasilno uklonjenih ploča izvršena je 2004. godine.

Tekst je preuzet iz knjige: „Spomeničko nasleđe Srbije“


24. 01. 2013.

Kursna lista