becej

EUFEMIJINA KAPELA – Bečej

Adresa: Zelena bb, Bečej

Kapela baronice Eufemije Jović, nalazi se u centru grada i podignuta je 1861.godine. Iste godine umire i baronica. U kripti…

ZGRADA BARONICE EUFEMIJE JOVIĆ – Bečej

Adresa: Trg Oslobođenja 1, Bečej

Danas zgrada Skupštine opštine Bečej.

ZGRADA TEHNIČKE ŠKOLE – Bečej

Adresa: Uroša Predića 1, Bečej

Tehnička škola u Bečeju smeštena je u zgradi Srpske pravoslavne narodne škole, sagrađene 1861. godine, na početku ulice Petra Drapšina,…

KAPELA NA FANTASTU – Bečej

Adresa: Bačkotopolski put bb, Bečej (Turistički kompleks "Fantast" )
Telefon: +381 (0)21 6915 200, +381 (0)64 898 0 295

Kapela je građena uporedo kada i dvorac, znači početkom dvadesetih godina prošlog veka u neovizantijskom stilu. Ikonostas je oslikao naš…

KAPELA SVETOG JOVANA NEPOMUKA – Bečej

Adresa: Zelena bb, Bečej

Katolička kapela posvećena Sv.Jovanu Nepomuku iz 1842. godine.

LOVIŠTE „BEČEJSKI SALAŠI“ – Bečej

Datum održavanja:
Adresa: Šamu Mihalja 3, Bečej (LU "Bečej")
Telefon: +381 (0)21 6912 031

Na teritoriji Katastarske opštine Bečej, ukupne površine 30.147 ha, od kojih lovne površine obuhvataju 26.594 ha. Ponuda lovne divljači: srneća…

LOVIŠTE „PLAVŠA“ – Bačko Gradište

Adresa: Maršala Tita 35, Bačko Gradište (LU "Zec")

Lovačko udruženje „Zec“ sa sedištem u Bačkom Gradištu, gazduje lovištem „Plavša“ koje se prostire na delu teritorije opštine Bečej, na…

LOVIŠTE „RIBNJAK“ – Bečej

Adresa: Bačkogradištanski put bb, Bečej
Telefon: +381 (0)21 6912 493

Ribnjak Bečej je registrovano lovište i po svojim karakteristikama predstavlja pravi raj za ptice močvarice. Ovde je registrovana 161 vrsta…

LOVNI TURIZAM U BEČEJU

Adresa: Šamu Mihalja 3, Bečej (LU "Bečej")
Telefon: +381 (0)21 69 12 031

Lov u Bečeju ima dugu i bogatu tradiciju sa visokom lovačkom kulturom u srednjeevropskom duhu. Panonsko – Bačka ravnica idealni…

NARODNA BIBLIOTEKA BEČEJ – Bečej

Adresa: Glavna 11, Bečej
Telefon: +381 (0)21 6912 747

Narodna biblioteka Bečej osnovana je 1976. godine fuzijom do tada samostalnih biblioteka u Bečeju, Bačkom Gradištu i Bačkom Petrovom Selu….

stavki

Kursna lista