kanjiza

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „CRKVINE“ – Horgoš

Lokalitet se nalazi u ataru sela Horgoš, oko 300 metara severno od željezničke pruge Subotica-Horgoš. Zaštitnim iskopavanjima otkriveni su temelji…

BANJA KANJIŽA – Kanjiža

Adresa: Narodni park bb, Kanjiža
Telefon: +381 (0)24 875 163, +381 (0)24 874 810

Banja „Kanjiža“ se tokom više od devet decenija, razvila u savremeni Zavod za rehabilitaciju. Pruža gostoprimstvo onima, kojima su potrebni…

BIBLIOTEKA „JOŽEF ATILA“ – Kanjiža

Adresa: Damjanićeva 2, Kanjiža
Telefon: +381 (0)24 877 323
E-mail: jab@eunet.rs

GARNI HOTEL „ART“ – Kanjiža

Adresa: Glavni trg 9, Kanjiža
Telefon: +381 (0)24 415 03 70, +381 (0)24 415 03 71

Hotel se nalazi u centru Kanjiže. Osmišljen je kao deo Regionalnog kreativnog ateljea „Nađ Jožef“, a nudi izuzetan doživljaj u…

GARNI HOTEL „LUPUS“ – Kanjiža

Adresa: Narodni park bb, Kanjiža
Telefon: +381 (0)24 876 666, +381 (0)65 55 88 044

Smešten u okviru banjskog kompleksa „Banja-Kanjiža“, sa kojim je funkcionalno neposredno povezan zatvorenim mostom-takozvanom toplom vezom. Raspolaže sa 40 smeštajnih…

DVORAC „KARAS“ – Horgoš

Dvorac je izgrađen po planu ne poznatog Bečkog arhitekte u stilu provincijskog baroka 1795. godine za potrebe naslednika Grofa Antala…

LOVIŠTE „KAPETANSKI RIT“ – Kanjiža

Adresa: Narodni park 4, Kanjiža
Telefon: +381 (0)24 873 573

Lovačko udruženje „Kapetanski rit“, sa sedištem u Kanjiži, gazduje lovištem „Kapetanski rit“ ukupne površine 39.856 ha, od čega lovne površine…

OBRAZOVNI KULTURNI CENTAR „CNESA“ – Kanjiža

Adresa: Glavni trg 9, Kanjiža
Telefon: +381 (0)24 874 077

OPŠTINA KANJIŽA – DMO KANJIŽA

Adresa: Glavni trg 9, Kanjiža
Telefon: +381 (0)24 873 249, +381 (0)24 875 166 lokal 230

PICERIJA „CAFFE VENEZIA“ – Kanjiža

Adresa: Damjanićeva 1, Kanjiža
Telefon: +381 (0)24 874 022, +381 (0)63 853 7546
stavki

Kursna lista