kovacica

DISKOTEKA „DADO“ (EX OMLADINSKA SALA) – Kovačica

Adresa: Maršala Tita 46, Kovačica

ETNO MUZEJ – Debeljača

Adresa: Trg Maršala Tita 18, Debeljača (Dom kulture Jožef Atila)
Telefon: +381 (0)13 664 034

Etno muzej u Debeljači je nastao da bi se sačuvala etnografska odlika Mađara koji su u opštini naseljeni samo u…

ŽELEZNIČKA STANICA – Kovačica

Adresa: Železnička 2, Kovačica
Telefon: +381 (0)13 661 110

ZADUŽBINA MIHAJLA PUPINA – Idvor

Adresa: Mihajla Pupina 57a, Idvor
Telefon: +381 (0)62 256 341

Pod novim rukovodstvom doma kulture Mihajlo Pupin značajno se uradilo na turističkoj ponudi obilaska rodne kuće, muzeja i narodnog doma…

KLUB „KREATORNICA“ – Kovačica

Adresa: Tatranska 86, Kovačica
Telefon: +381 (0)64 35 11 692

Klub kreatornica broji nekoliko članova, od kojih svako ima svoju oblast u kojoj stvara zaista zanimljiva i autentična, rukom napravljena,…

KOVAČIČKI OKTOBAR – VAŠAR RUKOTVORINA – Kovačica

Datum održavanja: Oktobar
Tip: Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)
Organizator: Turistička organizacija opštine Kovačica, razna udruženja i institucije iz Kovačice
Adresa: Masarikova 69
Telefon: +381 (0)13 660 460

Tradicionalna izložba slika; Festivali: dečji festival narodnih (“Rozspievane klenoty“) i zabavnih pesama (“Leti, piesen leti“), “Zlatni akordi“-festival zabavne muzike (za…

LOV I RIBOLOV U OPŠTINI KOVAČICA

Telefon: +381 (0)13 662 234

Lov i ribolov je značajna turistička grana i opština Kovačica u ovoj oblasti ima znatne potencijale, naročito zbog izgrađene infrastrukture,…

MAŠKOVI DANI – Kovačica

Datum održavanja: Mart
Tip: Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)
Organizator: Dom kulture ''3. oktobar'', Kovačica
Adresa: Maršala Tita 46, Kovačica
Telefon: +381 (0)13 660 666

Festival slovačkih pozorišta Vojvodine, regionalnog značaja.

MMMK (MAĐARSKI KULTURNO-UMETNIČKI CENTAR) – Debeljača

Adresa: Servo Mihalja 51, Debeljača
Telefon: +381 (0)63 311 126, Šandor Mergeš

Registrovani su 2002. godine i deluju na području cele pokrajine. Bave se očuvanjem kulturnog nasleđa Mađara u Vojvodini a jedna…

MOTO – ROCK PARTY – Debeljača

Datum održavanja: Jun
Tip: Sportske manifestacije
Lokacija: Vašarište
Organizator: Moto Club 'DE WHEELS'
Adresa: Servo Mihalja 30, Debeljača
Telefon: +381 (0)63 11 41 255

Revijalno-rekreativno-zabavnog karaktera – na moto skupu u Debeljači okupljaju se motoristi iz zemlje i inostranstva, vašarište u Debeljači.

stavki

Kursna lista