navigation

PLOVIDBA DUNAVOM

Dunav (nem. Donau , slov. Dunaj, mađ. Duna, ukrajinski Dunaй, rum. Dunăre, tur. Tuna) je najduža reka u Evropskoj uniji…

PLOVIDBA SAVOM

Datum održavanja:

Reka Sava je po dužini treća, a po protoku najveća pritoka Dunava. Dužina Save od njenog izvora u planinama zapadne…

PLOVIDBA TISOM

Reka Tisa (mađarski: Tisza, ukrajinski: Tisa, slovački i rumunski: Tisa i nemački: Theiß) je najveća leva pritoka Dunava. Protiče kroz…

stavki

Kursna lista