opovo

AUTOBUSKA STANICA – Opovo

Adresa: Ive Lole Ribara bb, Opovo
Telefon: +381 (0)13 681 318

GALERIJA „JOVAN POPOVIĆ“ – Opovo

Adresa: JNA 2, Opovo
Telefon: +381 (0)13 681 028

Galerija „Jovan Popović“ u Opovu je specijalizovana ustanova gde se održavaju izložbe različitog karaktera, od muzejskih eksponata do radova savremene…

DAN OPŠTINE OPOVO – Opovo

Datum održavanja: Maj
Tip: Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)
Organizator: Opština Opovo
Adresa: Borisa Kidriča 10, Opovo
Telefon: +381 (0)13 681 030, +381 (0)13 682 173; faks: +381 (0)13 681 202

JEZERO „ŠARAN“ – Baranda

Datum održavanja:
Adresa: Sakulski put bb, Baranda
Telefon: +381 (0)13 686 100, fax: +381 (0)13 686 113

Jezero „Šaran“ se nalazi u sred banatske ravnice ima uređenu obalu, zdravu zeleno bistru i redovno kontrolisanu vodu. Idilična slika…

LOVIŠTE U OPOVU – Opovo

Adresa: Slatinska, Opovo
Telefon: +381 (0)13 686 094

Lovačko udruženje „Opovo“, sa sedištem u Opovu, gazduje lovištem „Tamiš-Baranda“ ukupne površine 20.264 ha, od čega lovne površine obuhvataju oko…

OPŠTINA OPOVO – ODELJENJE ZA PRIVREDU, RAZVOJ I JAVNE NABAVKE

Adresa: Borisa Kidriča 10, Opovo
Telefon: +381 (0)13 681 950, fax: +381 (0)13 681 202

PLOVIDBA DUNAVOM

Dunav (nem. Donau , slov. Dunaj, mađ. Duna, ukrajinski Dunaй, rum. Dunăre, tur. Tuna) je najduža reka u Evropskoj uniji…

RESTORAN „BOBA“ – Opovo

Adresa: Ive lole Ribara 1a, Opovo
Telefon: +381 (0)13 681 080

TAMIŠ KOD OPOVA – Opovo

Datum održavanja:
Telefon: +381 (0)13 682 130

Omiljeno mesto za pecanje, gde se svakodnevno okuplja veliki broj sportskih ribolovaca iz obližnjih gradova i unutrašnjosti. Zagarantovan je bogat…

HOTEL „STARI BANAT“ – Opovo

Adresa: Ribarska 2, Opovo
Telefon: +381 (0)13 681 146, +381 (0)13 681 319, +381 (0)63 871 33 80

Hotel se nalazi u centru Opova, u blizini obale reke Tamiš i akumulacijskog jezera. Hotel raspolaže sa 19 soba –…

stavki

Kursna lista