ruma

„КИПОВИ“ СПОМЕНИК ИРИШКОЈ КУГИ

Адреса: пут Ириг - Рума

Епидемија куге у Срему и Иригу владала је 1795/96. године. Пошто је куга у Сремској жупанији највише беснела у Иригу…

4. „БОЖИЋНА УЛИЦА“ У РУМИ ОД 24.12.2014. ДО 7.1.2015.

Тур¬ис¬тичка орга¬ни¬зација опш¬тине Рума по четврти пут орга¬низује „Божићну улицу“, ман¬и¬фестацију која сво¬јим дату¬мом одржа¬вања повезује католички и православни Божић….

АРТ ТРЕМА ФЕСТ – Рума

Датум одржавања: Март
Тип: Културна дешавања (Театар, Књижевност, Фестивали, Филм, Фолклор, Уметничке колоније)
Организатор: Градско позориште Рума
Адреса: Вељка Дугошевића 102, Рума
Телефон: +381 (0)22 471 212, +381 (0)22 474 987

Градско позориште Рума, основано је 1994. год. са циљем да делује креативним акцијама у области културе. Неговало је класичан приступ…

АРТ ТРЕМА ФЕСТ – Рума

Датум одржавања: Март
Тип: Културна дешавања (Театар, Књижевност, Фестивали, Филм, Фолклор, Уметничке колоније)
Организатор: Градско позориште Рума
Адреса: Вељка Дугошевића 102, Рума
Телефон: +381 (0)22 471 212, +381 (0)22 474 987

АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ „БАСИЈАНА ГРАД“ – Доњи Петровци

На локалитету Град код Доњих Петроваца у Срему налазе се остаци римског града Bassianae. Насеље је основано у I веку…

АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ „ГОМОЛАВА“ – Хртковци

Адреса: Хртковци

Гомолава је праисторијски археолошки локалитет који се налази код Хртковаца, недалеко од Руме, на левој обали Саве. Била је насељена…

АУТОБУСКА СТАНИЦА – Рума

Адреса: Железничка бб, Рума
Телефон: +381 (0)22 471 117

БАРА ТРСКОВАЧА – Платичево

Телефон: +381 (0)22 470 655 (Turistička organizacija opštine Ruma)

Подручје Баре Трсковача стављено је под заштиту природе као заштићено станиште и сврстава се у III категорију заштићених природних добара….

БОЖИЋНА УЛИЦА – Рума

Датум одржавања: 21. 12. 2018. – 6. 1. 2019.
Тип: Сајмови и изложбе
Организатор: Туристичка организација општине Рума
Адреса: Главна 172, Рума
Телефон: +381 (0)22 470 655

„Божићна улица“ је манифестација која се организује поводом новогодишњих празника. За ту прилику се формира улица од излагачких кућица или…

БОРКОВАЧКА КОЛОНИЈА – Рума

Датум одржавања: Август
Тип: Културна дешавања (Театар, Књижевност, Фестивали, Филм, Фолклор, Уметничке колоније)
Организатор: Завичајни музеј Рума
Адреса: Главна 182, Рума
Телефон: +381 (0)22 474 888

Ликовна колонија „Борковац“ се одржава од 1968. Године, а представља једну од најстаријих колонија у Србији. Лоцирана је на простору…

ставки

Курсна листа