ruma

CRKVA SVETOG NIKOLE – Ruma

Adresa: Ruma

Sa velikom verovatnoćom se može pretpostaviti da je Ruma imala crkvu još od najstarijih vremena, jer se 1566. godine među…

CRKVA SVIH SVETIH – Ruma

Adresa: Glavna 159a, Ruma
Telefon: +381 (0)22 433 233

Treća rumska pravoslavna crkva Svih Svetih se pominje još krajem 18. veka, ali je tada bila izgrađena od čamovih dasaka,…

stavki

Kursna lista