TURISTIČKA AGENCIJA „EURO-LINE PEKEZ“ – Sombor

Adresa: Kralja Petra I 8, Sombor
Telefon: +381 (0)25 421 175, fax: +381 (0)25 25 644

Domaći turizam se organizuje kroz:

  • nastavu u prirodi
  • đačke ekskurzije-jednodnevne, dvodnevne, trodnevne, višednevne…
  • maturske ekskurzije-u zemlji i inostranstvu

Označeno sa : ,,
12. 12. 2012.

Kursna lista