ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ ЈЕ ИЗРАДИЛА МАРКЕТИНГ ПЛАН

Маркетинг план представља веома важан стратешки документ који се највише односи на начин и врсту промотивних активности у одређеном временском року. Израда Маркетинг плана развоја туризма Војводине представља једну од активности која је предвиђена као саставни део пројекта  „Виртуелни и културни туризам“, ViCTour, HR-RS47., који је суфинансиран из програма INTERREG IPA CBC Хрватска-Србија 2014-2020., као прекогранични пројекат финансиран од стране Европске Уније. Значај документа је да кроз садржај као простор који обрађује обухвати читаву територију Војводине а не само њен погранични део према Хрватској.

У оквиру Маркетинг плана развоја туризма Војводине, дефинисани су основни елементи који утичу на туризам Војводине и анализирано је стање на туристичком тржишту Војводине и Србије. Један од најзначајнијих елемената и задатака у овом делу пројекта је било спровођење анкетног истраживања код туристичких радника у Војводини, и то запослених у Туристичким организацијама, као и туриста који продстављају потенцијалне посетиоце у Војводини. Резултати ових истраживања су усмерени ка добијању јасне слике којим маркетиншким каналима је најбоље промовисати туризам Војводине, али и за која циљна тржишта као и којим од маркетиншких алата.

MARKETING PLAN FINAL


Означено са :
26. 09. 2018.

Курсна листа