Тур. агенције

ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА „ВЕЛТОУРС ДОО“ – Бела Црква

Адреса: 1. Октобра 44, Бела Црква
Телефон: +381 (0)13 852 772

Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам (Д.О.О.) „Велтоурс“ отпочело је са радом априла 1994. године и данас је најстарија и…

ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА „ВОЈВОДИНАШУМЕ-ТУРИСТ“ – Петроварадин

Адреса: Прерадовићева 2, Петроварадин
Телефон: +381 (0)21 64 32 401, +381 (0)21 64 32 976

ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА „ГО ТРАВЕЛ“ – Нови Сад

Адреса: Булевар ослобођења 20, Нови Сад
Телефон: +381 (0)21 38 24 604

ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА „ДОМУС“ – Сента

Адреса: Петефи Шандора 31, Сента
Телефон: +381 (0)24 814 922, +381 (0)24 812 718

ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА „ЕУРО-ЛИНЕ ПЕКЕЗ“ – Сомбор

Адреса: Краља Петра И 8, Сомбор
Телефон: +381 (0)25 421 175, fax: +381 (0)25 25 644

Домаћи туризам се организује кроз: наставу у природи ђачке екскурзије-једнодневне, дводневне, тродневне, вишедневне… матурске екскурзије-у земљи и иностранству

ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА „ИНТЕРТРАВЕЛ“ – Суботица

Адреса: Владимира Назора 4, Суботица
Телефон: +381 (0)24 670 785

ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА „ЈП СУБОТИЦА-ТРАНС“ – Суботица

Адреса: Матка Вуковића 9, Суботица
Телефон: +381 (0)24 555 466

ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА „КАРАВАН Д.О.О.“ – Зрењанин

Адреса: Гимназијска 16, Зрењанин
Телефон: +381 (0)23 580 930, +381 (0)23 515 106, fax: +381 (0)23 564 422

Програми

ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА „КОНТИКИ“ – Нови Сад

Адреса: Грчкошколска 10, Нови Сад
Телефон: +381 (0)21 421 457, +381 (0)21 421 458
E-mail: info@kontiki.rs

ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА „МАГЕЛАН“ – Нови Сад

Адреса: Змај Јовина 23, Нови Сад
Телефон: +381 (0)21 420 680, +381 (0)21 472 2028
ставки

Курсна листа