U POSLEDNJIH 5 GODINA ZABELEŽEN RAST NOĆENJA TURISTA U OPŠTINI IRIG

U Opštini Irig,u odnosu na 2009. godinu kada je ostvareno nešto više od 70 hiljada noćenja, u 2013. godini broj noćenja je porastao na više od 90 hiljada. Ovom rastu svakako su doprinele poslednje investicije Promont Grupe, Vinarije Kovačević, Atos Fruktuma, kao i drugih privatnih investitora, koji su prepoznali potencijale za razvoj turizma u Opštini i u poslednjih 5 godina uložili velike napore i sredstva u razvoj turističkih kapaciteta.
U istom periodu, u AP Vojvodini je takođe zabeležen trend povećanja noćenja sa 750 na 930 hiljada, dok su se na republičkom nivou ostvarena noćenja kretala između 6,4 i 6,7 miliona po godini.
Opština Irig sa svojim kapacitetima može ostvariti više od 350.000 noćenja turista, što je 4 puta više od trenutne popunjenosti kapaciteta. Ležajevi su različite kategorije. Raspoređeni su po različitim cenovnim nivoima i kreću se od 550 dinara, na više u domaćoj radinosti, pa do kvalitetnijeg i skupljeg smeštaja u luksuznim sobama novoizgrađenog hotela u Vrdniku. Nezvanične inforamcije ukazuju da je popunjenost kapaciteta veća od prikazanog stanja, ali podaci koji se evidentiraju u opštinskoj službi putem plaćenih boravišnih taksi ukazuju na drugačije stanje. Boravišna taksa je određena Opštinskom odlukom i iznosi 70 dinara po prenoćištu, što prema prijavljenom broju noćenja iznosi oko 6 miliona dinara ostvarenih naplatom boravišnih taksi. Ovaj iznos, na godišnjem nivou pokriva troškove rada Turističke organizacije, razvoja, nastupa na sajmovima, organizaciju manifestaacija, ulaganja u turističku infrastrukturu i slično.
U toku 2014. godine zabeležena je jako loša naplata boravišnih taksi. Za prvih 5 meseci godine naplaćeno je oko 500.000 dinara što je, 5 puta manje od proseka. Od navedenog iznosa oko dve trećine je uplaćeno od strane novoizgrađenog Hotela Premijer Akva, što znači da je procenat naplate na još manjem procentu u odnosu na prethodne godine.
Projekcija Turističke organizacije Opštine Irig, je da se u Opštini realno ostvari oko 100.000 noćenja, a da bi bez velikih ulaganja, kao što su turistička signalizacija, proširenje sadržaja za rekreaciju i organizovanje turističkih izleta u Nacionalnom Parku, taj iznos mogao da bude 150.000 noćenja. Dva puta veći ostvareni prihod bi u velikoj meri omogućio ozbiljnija ulaganja u infrastrukturu, kreiranje novih turističkih proizvoda i efikasniji marketnig i promociju.
Turistička organizacija Opštine Irig poziva predstavnike domaće radinosti i ostale turističke subjekte koji nude prenoćište gostima, da radi zajedničkog razvoja, revnosnije ispunjavaju obaveze naplatei uplate boravišnih taksi.
TOO Irig takođe najavljuje da će u narednom periodu statistički obrađivati podatke i promovisati smeštajne kapacitete i turističke subjekte, koji maksimalno ispunjavaju svoje obaveze. S druge strane informacije koje se odnose na rad Turističke organizacije objavljivaće se i biće dostupne zaiteresovanim turističkim delatnicima i javnosti. U nadi da ćemo zajednički razvijati turizam u Opštini, Turistička organizacije Opštine Irig, stoji Vam na raspolaganju.
TOO Irig, 11.jul 2014. godine

Sl 2 Nocenja Vojvodina


Označeno sa :
11. 07. 2014.

Kursna lista