USTANOVA ZA FIZIČKU KULTURU I SPORTSKU REKREACIJU „PARTIZAN“ – Šid

Adresa: Karađorđeva 90, Šid
Telefon: + 381 (0)22 712 611, + 381 (0)22 715 231

Zgrada i tereni ustanove Partizan imaju dugu tradiciju. Tridesetih godina prošlog veka u njoj su bile prostorije sokolarskog kluba, SIZ-a za fizičku kulturu, društva za telesno vaspitanje i SOFK-a.

Danas ova ustanova svoj spoljni teren i fiskulturnu salu, po utvrđenim terminima daje na korišćenje svim registrovanim sportskim klubovima, ali i ostalim grupama zainteresovanim za rekreativno bavljenje sportom.

U okviru objekta nalaze se svlačionice sa tuševima.


Označeno sa : ,,
03. 12. 2012.

Kursna lista