O projektu

U junu mesecu, tačnije 15.06.2017. godine započet je projekat „Virtuelni i  kulturni turizam“, ViCTour, HR-RS47, koji će biti sufinansiran iz programa INTERREG IPA CBC Hrvatska-Srbija, 2014-2020. Partneri na projektu su Vukovarsko-srijemska Županija (koja je vodeći partner), zatim Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske Županije, Turistička organizacija Vojvodine, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Univerzitet u Novom Sadu, odnosno Ekonomski fakultet iz Subotice.

Projekat traje 28 meseci, tačnije do 14.10.2019. godine, a opšti cilj projekta je unapređenje kontinentalnog turizma u pograničnom regionu u cilju uspostavljanja socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog održivog razvoja sa naglaskom na razvoj i unapređenje kulturnog turizma.

Glavni rezultati projekta su prepoznatljivi identitet regiona, poboljšan nivo turističke promocije, poboljšani kapaciteti pružalaca turističkih usluga i povećana vidljivost turističke ponude regiona. Izrađeni marketinški planovi će omogućiti dalje korake i aktivnosti za bolje korišćenje prirodne i kulturne baštine i definisati preporuke za zajednički razvoj i diversifikaciju prekogranične turističke ponude Srijema/Srema. Aktivnosti će biti usmerene na poboljšanje postojeće turističke ponude i podizanje kvaliteta promocije korišćenjem novih informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT). Primena novih tehnologija i ICT rešenja doprinosi sistematskim inovacijama i praćenju i prilagođavanju savremenih trendova i individualnih zahteva turista.

Dodatna vrednost projekta odražava se u doprinosu daljem razvoju zajedničkih strategija i sinergija u upravljanju održivim turističkim okruženjem, deljenju međusobnog znanja u širem regionu, razbijanju društveno-kulturnih i fizičkih barijera između dve zemlje.

Glavne ciljne grupe projekta su: turističke organizacija/zajednice, muzeji, turističke agencije, mala i srednja preduzeća, stejkohlderi, turisti, javnost.

 

 

O projektu

U junu mesecu, tačnije 15.06.2017. godine započet je projekat „Virtuelni i  kulturni turizam“, ViCTour, HR-RS47, koji će biti sufinansiran iz programa INTERREG IPA CBC Hrvatska-Srbija, 2014-2020. Partneri na projektu su Vukovarsko-srijemska Županija (koja je vodeći partner), zatim Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske Županije, Turistička organizacija Vojvodine, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Univerzitet u Novom Sadu, odnosno Ekonomski fakultet iz Subotice.

Projekat traje 28 meseci, tačnije do 14.10.2019. godine, a opšti cilj projekta je unapređenje kontinentalnog turizma u pograničnom regionu u cilju uspostavljanja socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog održivog razvoja sa naglaskom na razvoj i unapređenje kulturnog turizma.

Glavni rezultati projekta su prepoznatljivi identitet regiona, poboljšan nivo turističke promocije, poboljšani kapaciteti pružalaca turističkih usluga i povećana vidljivost turističke ponude regiona. Izrađeni marketinški planovi će omogućiti dalje korake i aktivnosti za bolje korišćenje prirodne i kulturne baštine i definisati preporuke za zajednički razvoj i diversifikaciju prekogranične turističke ponude Srijema/Srema. Aktivnosti će biti usmerene na poboljšanje postojeće turističke ponude i podizanje kvaliteta promocije korišćenjem novih informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT). Primena novih tehnologija i ICT rešenja doprinosi sistematskim inovacijama i praćenju i prilagođavanju savremenih trendova i individualnih zahteva turista.

Dodatna vrednost projekta odražava se u doprinosu daljem razvoju zajedničkih strategija i sinergija u upravljanju održivim turističkim okruženjem, deljenju međusobnog znanja u širem regionu, razbijanju društveno-kulturnih i fizičkih barijera između dve zemlje.

Glavne ciljne grupe projekta su: turističke organizacija/zajednice, muzeji, turističke agencije, mala i srednja preduzeća, stejkohlderi, turisti, javnost.