VINARIJA „DIBONIS“ – Subotica

Adresa: Tuk Ugarnice 14, Subotica
Telefon: +381 (0)24 546 067

Prirodno bogatstvo udruženo sa modernom tehnologijom je ono što vinarija DiBonis koristi za proizvodnju kvalitetnih vina i voćnih rakija. Kuve, kaberne, merlo ili rizling su samo neke od sorti koje se ovde proizvode. Uz vinariju nalazi se restoran Shiraz plus sa vinskim trezorom u kom se čuvaju kvalitetna i retka vina. U sredini vinograda se nalazi rustično odmorište za posetioce. Obilasci vinarije, degustacija vina i rakija se organizaju za individualne posetioce i grupe.


05. 01. 2013.

Kursna lista