“VIVE“ Debeljača

Datum održavanja: Septembar
Tip: Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)
Organizator: Dom kulture ''Joszef Attila''
Adresa: Trg Maršala Tita 18, Debeljača
Telefon: +381 (0)13 66 40 34

Festival mađarskih čardaša (regionalnog značaja).


04. 12. 2018.

Kursna lista