ZAVIČAJNI MUZEJ – Ruma

Adresa: Glavna 182, Ruma
Telefon: +381 (0)22 474 888

Zavičajni muzej u Rumi osnovan je odlukom Narodnog odbora opštine Ruma 1962. godine pod nazivom Zavičajna muzejska zbirka. Devet godina kasnije, 1971. ova muzejska ustanova menja naziv u Muzej u Rumi da bi 1979. godine dobila današnji naziv.
Po svojoj osnovnoj orijentaciji Muzej u Rumi spada u kategoriju zavičajnih muzejskih ustanova kompleksnog tipa koja u svom sastavu ima arheološko, istorijsko, etnološko, tehničko i umetničko odeljenje, odnosno arheološku, istorijsku, etnološku, tehničku i umetničku zbirku koje konstituišu muzejski fond od oko 10.500 predmeta. Muzejski fond, pored navedenih zbirki, obuhvata i dva legata: legat Milivoja Nikolajevića i legat Dr Romana Soretića. U sastavu Muzeja nalazi se i stručna biblioteka zatvorenog tipa sa fondom od oko 2.500 jedinica.
Teritorijalna nadležnost Muzeja, u domenu proučavanja, zaštite i prezentacije pokretnih kulturnih dobara obuhvata opštine Rumu, Inđiju, Staru Pazovu i Pećince.
Pored štampanja informativnih kataloga koji prate svaku muzejsku izložbu, Muzej se poslednjih godina pojavljuje i kao izdavač niza pojedinačnih publikacija, istoriografskog karaktera i kao izdavač stalne muzejske publikacije, godišnjka Zbornik zavičajnog muzeja koji se prvi put pojavio 1997. godine. Od 1968. godine Muzej organizuje likovnu koloniju „Borkovac“.
Objekat Zavičajnog muzeja u Rumi, pod zaštitom je države, kao nepokretno kulturno dobro od velikog značaja. Podignut je 1772. godine od strane rumskog barona Marka Aleksandra Pejačevića kao franjevačka gimnazija.
Izložbena površina Muzeja obuhvata 200 m2 za prezentaciju stalne muzejske postvke i 200 m2  galerijskog prostora.


07. 06. 2017.

Kursna lista