ŽUPA SVETOG KARLA BOROMEJSKOG – Pančevo

Adresa: Vuka Karadžića bb, Pančevo

Rimokatolička crkva Župa svetog Karla Boromejskog spada među najstarije građevine u istorijskom jezgru Pančeva. Podignuta 1757. godine, a Minoritski samostan, u neposrednoj blizini, godinu dana kasnije. Slovenac Anton Krei islikao je freske 1940. godine Ovo je jedino mesto u gradu gde se mogu čuti orgulje. Od 1995. godine u njoj se redovno održavaju božični koncerti, a preko godine i koncerti klasične muzike. Ispod crkve se nalazi kripta u kojoj su do 1800. godine sahranjivani redovnici.


18. 12. 2012.

Kursna lista