GROB BRANKA RADIČEVIĆA NA STRAŽILOVU – Sremski Karlovci

Branko Radičević (1824.-1853.), znameniti lirski pesnik, prvi je počeo da piše pesme na reformisanom srpskom jeziku. Bio je uzor generacijama srpskih pesnika. Njegovi posmrtni ostatci preneti su iz Beča 1883. godine i sahranjeni na Stražilovu kod Sremskih Karlovaca.


28. 10. 2012.

Kursna lista