Specijalni rezervati prirode

11745
general

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE “BAGREMARA” – Bačka Palanka

Telefon: +381 (0)62 800 5257 (Aleksandra Vujasinović), +381 (0)21 754 124 (Soro Milorad)

Rezervat se nalazi u Vojvodini, u zapadnoj Bačkoj, severno od naselja Bačka Palanka. Samo stanište je smešteno sa desne strane…

11208
general

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE “GORNJE PODUNAVLJE”

Adresa: Apatinski put 11, Sombor
Telefon: +381 (0)25 463 111, +381 (0)62 800 5350

Specijalni prirodi rezervat Gornje Podunavlje je zaštićeno prirodno dobro koje se prostire na teritoriji opština Apatin i Sombor, ukupne površine…

11355
general

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE “ZASAVICA” – Sremska Mitrovica

Adresa: Svetog Save 19, Sremska Mitrovica (Pokret gorana)
Telefon: +381 (0)22 614 300

Zasavica se nalazi u jugoistočnom delu Evrope, u Srbiji, na području južne Vojvodine i severne Mačve, istočno od reke Drine…

11617
general

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE “KARAĐORĐEVO”

Adresa: Ive Andrića 63, Karađorđevo
Telefon: +381 (0)21 765 222, +381 (0)21 765 254

Specijalni rezervat prirode “Karađorđevo” pripada opštinama Bačka Palanka i Bač. Površina rezervata iznosi 2.955,32 ha, a čine ga dve odvojene…

11677
general

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE “KOVILJSKO-PETROVARADINSKI RIT”

Adresa: Vojvode Putnika 3, Novi Sad
Telefon: +381 (0)21 557 408, fax: +381 (0)21 557 406

U okolini Novog Sada se nalazi Cpecijalni rezervat prirode Koviljsko-petrovaradinski rit. On predstavlja kompleks barsko-močvarnih i šumskih ekosistema, sa brojnim…

27346
general

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE “KRALJEVAC”

Adresa: Maršala Tita 123, Deliblato (USR "Deliblatsko jezero")
Telefon: +381 (0)13 21 04 951

Specijalni rezervat prirode „Kraljevac” prostire se na području nekadašnjeg Panonskog mora, gde se pod uticajem vetra formirala lesna tarasa u koju…

11238
general

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE “LUDAŠKO JEZERO” – Subotica

Specijalni rezervat prirode “Ludaško jezero” obuhvata jezero i obalu uz naselja Ludaš/Šupljak, Hajdukovo i Nosa. Pored očuvanih prirodnih vrednosti (brojne…

10908
general

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE “PAŠNJACI VELIKE DROPLJE” – Mokrin

Adresa: Dositeja Obradovića 8, Mokrin (LU "Perjanica")
Telefon: +381 (0)230 61 162

Pašnjaci velike droplje predstavljaju specijalni prirodni rezervat, koji je predstavljen mozaikom stepskih, slatinskih, livadskih, močvarnih i oraničnih ekosistema, sa retkim…

11674
general

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE “SELEVENJSKE PUSTARE” – Subotica

Adresa: Kanjiški put 17a, Palić (JP Palić-Ludaš)
Telefon: +381 (0)24 758 370

Selevenjske pustare su smeštene između naselja Bački Vinogradi i Horgoš. Rezervat čini 10 područja očuvanih prirodnih vrednosti (retke biljne i…

11254
general

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE “SLANO KOPOVO” – Novi Bečej

Adresa: Sonje Marinković 23, Novi Bečej
Telefon: +381 (0)23 771 076

Slano Kopovo se nalazi u severnom Banatu, 5 km severoistočno od Novog Bečeja, omeđano putevima Novi Bečej-Novo Miloševo i Novi…