LOVIŠTE „ČOT“ – Beočin

Adresa: Vuka Karadžića 9a, Beočin
Telefon: +381 (0)64 824 21 39 (Bogdan Petrović - Boba, sekretar UL Srndać)

Lovište Čot, koje obuhvata 12.085 hektara, nalazi se u katastarskim opštinama Rakovac, Beočin, Čerević, Banoštor, Sviloš, Grabovo, Susek i Lug ili od polovine Dunava preko pomenutih katastarskih opština do granice sa Nacionalnim parkom Fruška gora. Svako od ovih naseljenih mesta u beočinskoj opštini ima svoju lovnu sekciju i oni čine Opštinsko udruženje lovaca „Srndać“ iz Beočina koje je formirano 1991. godine. Istorija kaže da lov u beočinskoj opštini datira još od 1920. godine, a začetnici su bili lovci iz Rakovca i Čerevića.
U području lovišta Čot od visokih divljači lovi se srndać, srna i lane. Lovi se takođe divlji vepar, krmača nazime, zec, fazan, kao i divlja patka i guska, poljska jarebica i manje prepelica. Od predatora ili štetočina lovi se lisica i šakal. Prvog vikenda u februaru beočinski lovci organizuju tradicionalnu manifestaciju „Lov na šakala i lisicu“.

Lovište raspolaže strelištem za programe lovnog streljaštva.


18. 10. 2016.

Kursna lista