LOVIŠTE „ČEREVIĆ“ – Čerević

Adresa: Vuka Karadžića 9a, Čerević
Telefon: +381 (0)21 297 69 30

Lovačko društvo Čerević nalazi se na teritoriji opštine Beočin. Korisne lovno privredne površine ima 3.500 ha. Poseduje lovački klub u centru mesta i lovački dom sa sobama za prenoćište, strelištem i modernom volijerom za prihvat fazana.
Najvažnija lovna divljač je fazan i divlja patka. Ima zeca, srneće divljači i divljih svinja.


18. 10. 2016.

Kursna lista