Pešačenje u prirodi

RESTORAN SA PRENOĆIŠTEM „PLAVA DAMA“ – Devojački Bunar

Adresa: Devojački bunar bb, Banatski Karlovac
Telefon: +381 (0)13 644 237, +381 (0)63 801 9729

Danas raspolaže sa izuzetnim smeštajnim kapacitetima kako za proslave tako i za one koji bi prenoćili kod nas ili nas…

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE „BAGREMARA“ – Bačka Palanka

Telefon: +381 (0)62 800 5257 (Aleksandra Vujasinović), +381 (0)21 754 124 (Soro Milorad)

Rezervat se nalazi u Vojvodini, u zapadnoj Bačkoj, severno od naselja Bačka Palanka. Samo stanište je smešteno sa desne strane…

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE „GORNJE PODUNAVLJE“

Adresa: Apatinski put 11, Sombor
Telefon: +381 (0)25 463 111, +381 (0)62 800 5350

Specijalni prirodi rezervat Gornje Podunavlje je zaštićeno prirodno dobro koje se prostire na teritoriji opština Apatin i Sombor, ukupne površine…

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE „KARAĐORĐEVO“

Adresa: Ive Andrića 63, Karađorđevo
Telefon: +381 (0)21 765 222, +381 (0)21 765 254

Specijalni rezervat prirode „Karađorđevo“ pripada opštinama Bačka Palanka i Bač. Površina rezervata iznosi 2.955,32 ha, a čine ga dve odvojene…

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE „LUDAŠKO JEZERO“ – Subotica

Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“ obuhvata jezero i obalu uz naselja Ludaš/Šupljak, Hajdukovo i Nosa. Pored očuvanih prirodnih vrednosti (brojne…

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE „SELEVENJSKE PUSTARE“ – Subotica

Adresa: Kanjiški put 17a, Palić (JP Palić-Ludaš)
Telefon: +381 (0)24 758 370

Selevenjske pustare su smeštene između naselja Bački Vinogradi i Horgoš. Rezervat čini 10 područja očuvanih prirodnih vrednosti (retke biljne i…

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE „SLANO KOPOVO“ – Novi Bečej

Adresa: Sonje Marinković 23, Novi Bečej
Telefon: +381 (0)23 771 076

Slano Kopovo se nalazi u severnom Banatu, 5 km severoistočno od Novog Bečeja, omeđano putevima Novi Bečej-Novo Miloševo i Novi…

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE „STARI BEGEJ-CARSKA BARA“

Adresa: Beloblatski put bb, Lukino Selo
Telefon: +381 0(23) 884 025, fax: +381 0(23) 884 645

Specijalni rezervat prirode „Stari Begej-Carska bara“ smešten je na aluvijalnoj ravni Begeja i Tise, u neposrednoj blizini drumskih pravaca kojima…

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE „TITELSKI BREG“

Adresa: Glavna 1, Titel
Telefon: +381 (0)21 296 21 77, +381 (0)21 296 21 78

Titelski breg se nalazi u Vojvodini, na području jugoistočne Bačke, u opštini Titel. Predstavlja usamljenu lesnu uzvišicu, ima oblik elipse…

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE DELIBLATSKA PEŠČARA

Adresa: Maksima Gorkog 24, Pančevo (ŠG "Banat", Pančevo)
Telefon: +381 (0)13 765 345, +381 (0)13 342 899

U jugoistočnom delu panonske nizije, u Banatu, nalazi se najveća evropska kontinentalna peščara koja obuhvata blizu 35.000 hektara površine. Elipsastog…

stavki