Dvorci

11110
general

DVORAC “ILION” – Sremski Karlovci

Adresa: Patrijarha Rajačića, Sremski Karlovci

Palata barona Rajačića građena je u prvoj polovini XVIII veka (1836-1848), a današnji izgled dobija 1920. godine. Zgradu je baron…

11702
general

DVORAC “IMRE KOVAČA” – Stanišić

Nalazi se na putu između Stanišića i sela Riđica. Dvorac grofa Imre Kovača je proglašeno kulturno dobro. Imre Kovač je…

11689
general

DVORAC “INGUS” – Hajdukovo

Dvorac je evidentirano kulturno dobro, a igradila ga je jevrajska vinogradarska porodica Ingus, tačnije Lipot i Justina nakon Prvog Svetskog…

11703
general

DVORAC “JAGODIĆ” – Konak

Adresa: Konak

Dvorac je sagrađen na ivici šume u blizini mesta Konak, 1835. godine za Petra Jagodića. Porodica Jagodić je značajna za…

11421
general

DVORAC “KAPETANOVO” – Stari Lec

Dvorac je sagradio ondašnji Župan Botka Bela 1904. godine. Osnovna koncepcija zgrade određena je idejom srednjovekovnog zamka. Dvorac Kapetanovo se…

11685
general

DVORAC “KARAS” – Horgoš

Dvorac je izgrađen po planu ne poznatog Bečkog arhitekte u stilu provincijskog baroka 1795. godine za potrebe naslednika Grofa Antala…

11696
general

DVORAC “KARAČONJI” – Novo Miloševo

Adresa: Jovana Popovića, Novo Miloševo

Kada uđete u Novo Miloševo samo obratite pažnju na levu stranu puta i ugledaćete dvorac, ne možete ga promašiti zbog…

11697
general

DVORAC “MALDEGHEM” – Novi Kneževac

Kada iz Novog Kneževca krenete za Kanjižu pre mosta preko Tise skrenite desno i nakon dvadesetak metara će te naići…

8026
general

DVORAC “MARCIBANJI-KARAČONJI” – Sremska Kamenica

Adresa: Školska bb, Sremska Kamenica

Dvorac je građen u etapama krajem XVIII i početkom XIX veka (od 1797 do 1811). I danas iznad ulaza postoji…

11681
general

DVORAC “MARČIBANJI” – Čoka

Adresa: Potiska 59, Čoka
Telefon: +381 (0)23 071 046

Dvorac je izgradila porodica Marčibanji, posle 1781. godine, kada je Lerinc Marčibanji kupio pustaru Čoku. Izgradnju dvorca dovršio je tek…