Javne nabavke

JAVNE NABAVKE 2015

JNMV 1/2015 – USLUGA ZAKUPA SAJAMSKOG PROSTORA… Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 2/2015 –…

JAVNE NABAVKE 2016

Plan javnih nabavki za 2016. godinu JNMV 1/2016 – USLUGE PREVOZA I SMEŠTAJA NA SLUŽBENOM PUTOVANJU Poziv za podnošenje ponuda…

JAVNE NABAVKE 2017

Plan javnih nabavki za 2017. godinu Plan javnih nabavki za 2017. godinu – izmene 1 Plan javnih nabavki za 2017….

JAVNE NABAVKE 2018

Plan javnih nabavki za 2018. godinu Plan javnih nabavki za 2018 izmene 1 JNMV 01/2018 – USLUGA OPREMANJA ŠTANDOVA ZA NASTUPE…

stavki