Srbobran

Opština Srbobran se nalazi u Vojvodini i zauzima središnji deo Bačke na površini od 284 km2. Opštinu čine tri naselja: Srbobran, Turija i Nadalj. Naselje Srbobran leži na 45° i 35´ severne geografske širine i 19° i 47´ istočne geografske dužine.

Veći deo naselja leži na levoj, a manji na desnoj obali Velikog Bačkog Kanala. Sa severa i istoka Srbobran je opasan meandrom rečice Krivaje, koja se kod Turije uliva u veliki Bački kanal.

Geografski položaj Srbobrana je veoma povoljan. Vodenim putem tj. Velikim Bačkim kanalom, Srbobran je preko Dunava i Tise povezan sa svetskim vodenim putevima. Važna su i dva suvozemna puta, koji se ukrštaju u samom centru Srbobrana.

Meridijanskog pravca je međunarodni put koji povezuje srednju i južnu Evropu. Uporedničkog pravca je put Sombor – Bečej, koji povezuje Podunavlje i Potisje.

Najstariji pisani podatak o naselju je iz 1338., pod nazivom Sentomaš (Sveti Toma). Srbobran ima oko 16.000 stanovnika, srpske nacionalnosti (70%) i mađarske nacionalnosti (30%)