Posmatranje ptica

VOJNA USTANOVA „MOROVIĆ“ – Morović

Adresa: Bosutska bb, Morović
Telefon: +381 (0)22 736 026, fax: +381 (0)22 736 123

Vojna ustanova Morović nalazi se na krajnjem jugozapadu Vojvodine, oko 110 km od Beograda (autoputem) na granici sa Hrvatskom. Ukoliko…

ŽUTA OBALA – LESNA OBALA TISE IZMEĐU SENTE I ADE

Od granice katastarske opštine Senta kod vodozahvata zalivnog sistema „Kaloča“ reka Tisa pravi oštru levu krivinu. Prilikom prolećnih visokih vodostaja…

LOVIŠTE „JARUGE“ – Novi Bečej

Datum održavanja:
Adresa: Sonje Marinković 19, Novi Bečej
Telefon: +381 (0)23 771 076

Lovište „Jaruge“ u Novom Bečeju zajedno sa Specijalnim rezervatom prirode „Slano Kopovo“ predstavlja markantnu prirodnu celinu. Dok lovište obezbeđuje kvalitetne…

PARK PRIRODE „STARA TISA“

Datum održavanja:
Adresa: Lovačka 5, Bečej (JP "Komunalac")
Telefon: +381 (0)21 69 11 760

Park Prirode „STARA TISA“ kod BISERNOG OSTRVA prostire se na 391 ha od čega je 6% u režimu zaštite II…

RIBNJAK – Bečej

Datum održavanja:
Adresa: Bačkogradištanski put bb, Bečej
Telefon: +381 (0)21 6912 493

Ribnjak Bečej osnovan je 1968. godine. Izgraden je pored puta Bečej – Bačko Gradište, i obuhvata površinu od 650 ha….

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE „GORNJE PODUNAVLJE“

Adresa: Apatinski put 11, Sombor
Telefon: +381 (0)25 463 111, +381 (0)62 800 5350

Specijalni prirodi rezervat Gornje Podunavlje je zaštićeno prirodno dobro koje se prostire na teritoriji opština Apatin i Sombor, ukupne površine…

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE „LUDAŠKO JEZERO“ – Subotica

Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“ obuhvata jezero i obalu uz naselja Ludaš/Šupljak, Hajdukovo i Nosa. Pored očuvanih prirodnih vrednosti (brojne…

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE „PAŠNJACI VELIKE DROPLJE“ – Mokrin

Adresa: Dositeja Obradovića 8, Mokrin (LU "Perjanica")
Telefon: +381 (0)230 61 162

Pašnjaci velike droplje predstavljaju specijalni prirodni rezervat, koji je predstavljen mozaikom stepskih, slatinskih, livadskih, močvarnih i oraničnih ekosistema, sa retkim…

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE „SLANO KOPOVO“ – Novi Bečej

Adresa: Sonje Marinković 23, Novi Bečej
Telefon: +381 (0)23 771 076

Slano Kopovo se nalazi u severnom Banatu, 5 km severoistočno od Novog Bečeja, omeđano putevima Novi Bečej-Novo Miloševo i Novi…

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE „STARI BEGEJ-CARSKA BARA“

Adresa: Beloblatski put bb, Lukino Selo
Telefon: +381 0(23) 884 025, fax: +381 0(23) 884 645

Specijalni rezervat prirode „Stari Begej-Carska bara“ smešten je na aluvijalnoj ravni Begeja i Tise, u neposrednoj blizini drumskih pravaca kojima…

stavki

Kursna lista