SINAGOGA – Subotica

Adresa: Trg sinagoge 6, Subotica
Telefon: +381 (0)24 533 797

Subotička jevrejska zajednica preuzela je drugonagrađeni rad na segedinskom konkursu za izgradnju sinagoge i tako je Subotica dobila jednu od „najlepših Sinagoga u ovom delu Evrope“ – kako Subotičani vole da kažu. Sinagoga je podignuta 1902. godine prema projektima Marcela Komora i Dežea Jakaba. Pored umetničke i estetske vrednosti, ona je izuzetna i zbog toga što je jedina Sinagoga u Evropi koji nosi obeležja mađarske varijante secesije. Tipična za ovaj stil, floralna dekoracija u vidu paunovog pera, lale, stilizovane ruže ili ljiljana nalazi se kako na fasadama tako i u unutrašnjosti, na vitražima i oslikanim zidovima. Vitraži su izrađeni u peštanskom ateljeu Mikše Rota a fasadna dekoracija i crep u pečujskoj fabrici keramike Žolnai. Unutrašnji prostor, koncipiran kao šator, asocira na starozavetna vremena, a blistava harmonija boja budi u vernicima je trebalo da pobudi osećanje radosti. Kod subotičke sinagoge treba naglasiti i avangardnost njene konstrukcije, sklad njene konstrukcije i dekoracije, prožimanje funkcije i forme.

Sinagoga je mogla da primi 1600 vernika, 850 muškaraca u prizemlju i 550 žena na galeriji. O njenoj veličini svedoče i podaci da je visina unutrašnjeg prostora 23 metra a raspon kupole 12,6 metara. Spoljna visina objekta je 40 metara.
Nakon Drugog svetskog rata, mali broj preživelih subotičkih Jevreja nije mogao ni da ispuni ni da održava ovaj objekat. Godine 1976., Sinagoga je prešla u ruke grada. Krajem osamdesetih godina prošlog veka u sinagogi su se održavale pozorišne predstave. Danas iako oronula, još uvek je raskošna i lepa. Poslednjih nekoliko decenija Sinagoga se polako renovira.

Vreme posete:
od aprila do oktobra subotom od 10:00 do 14:00 ili tokom cele godine po najavi.


05. 01. 2013.

Kursna lista