SPOMENIK PRIRODE „STARI PARK“ – Temerin

Stari park u Temerinu prostire se na teritoriji od 20 jutara u neposrednoj blizini dvorca Sečenji. Sredinom 19. veka dvorac Sečenji postaje vlasništvo porodice Fernbah, a tada je njihov baštovan Vince Sadlek okolni park preobratio u ukrasnu baštu, arboretum. Među baštovanima koji su uređivali park ističe se Mikloš Terteli iz Temerina, diplomirani baštovan, koji je 50-tih i 60-tih godina prošlog veka, skoro 20 godina vršio svoju dužnost s ljubavlju i pažnjom. Pod njegovim rukama park je doživeo procvat. Od tada su nestali i cveće i bašte. Danas park održava Javno Komunalno Preduzeće Temerin. Park je zaštićen 2001. godine, svrstan je u Spomenike prirode treće kategorije.
Od drvenastih vrsta dominira koprivić (bođoš , Celtis occidentalis), čiji plod bez obzira što ona nije karakteristična vrsta za ove predele, ima značajnog udela u ishrani ptica koje zimu provode na našim prostorima. Hrast lužnjak se gusto ređa na obali male bare koja teče pored istočne ivice parka, mada se javlja sporadično po celom parku. Pored ovih vrsta tu se nalaze: bela topola, divlji kesten, platani i poneki beli bor. Posebnu vrednost predstavlja nekoliko sačuvanih tisa, koja je zaštićena vrsta. Nažalost neke od tisa su u proteklih nekoliko godina veoma oštećene.
Od zeljastih biljnih vrsta možemo naći ptičje mleko, mali zimzelen (Vinca minor). U proleće površina parka je gusto pokrivena ledinjakom, na vlažnim delovima se nalazi običan gavez i đurđevak koji je do danas skoro potpuno isčezao. U šancu koji se pruža na zapadnoj strani Kaštela rastu navala i mala paprat. Među životinjama najveću brojnost pokazuju ptice. Skoro 70 vrsta je posmatrano i viđeno na teritoriji parka, a pored ptica, park nastanjuju i vodozemci.
Izgled parka obogaćuje i samo jezero u kome se nalazi prilično veliki broj nastanjene ribe. Za one koje vole sport izgađena je rekreativna staza sa spravama za vežbanje.


14. 12. 2012.

Kursna lista