Kulturni centri

FRANCUSKI KULTURNI CENTAR – Novi Sad

Adresa: Nikole Pašića 33, Novi Sad
Telefon: +381 (0)21 47 22 900

Francuski centar u Novom Sadu je ogranak Francuskog kulturnog centra iz Beograda i sa njim je u uskoj saradnji. Osnovni…

HRVATSKI KULTURNI CENTAR „BUNJEVAČKO KOLO“ – Subotica

Adresa: Preradovićeva 4, Subotica
Telefon: +381 (0)24 555 589

CENTAR ZA KULTURU – Kovin

Adresa: Cara Lazara 85, Kovin
Telefon: +381 (0)13 742 310, +381 (0)13 742 592

Centar za kulturu je centar kulturnih događanja opštine Kovin. Jedina smo Ustanova na teritoriji južnog Banata koja u okviru svog…

CENTAR ZA KULTURU – Bela Crkva

Adresa: Proleterska 4, Bela Crkva
Telefon: +381 (0) 13 851 173

CENTAR ZA KULTURU „SIRMIUMART“ – Sremska Mitrovica

Adresa: Vuka Karadžića 2, Sremska Mitrovica
Telefon: +381 (0)22 621 194, +381 (0)22 626 330

Centar za kulturu „SIRMIUMART“ osnovan je 1972. godine kao institucija kulture koja je objedinila do tada postojeće muzičke i poetske…

CENTAR ZA KULTURU „STARA PAZOVA“ – Stara Pazova

Adresa: Svetosavska 27, Stara Pazova
Telefon: +381 (0)22 312 114, +381 (0)22 311 104

Javna ustanova „Centar za kulturu Stara Pazova“ je u 2010. godini obeležila punih 50 godina svog postojanja. U proteklih 50…

stavki