UPOZNAJTE PROGRAME TURISTIČKE AGENCIJE “ALPHA TRAVEL”

Promocija destinacije predstavlja jednu od glavnih i osnovnih aktivnosti Turističke organizacije Vojvodine. Međutim, pored toga, potrebno je i kreirati atmosferu i uslove za lako uspostavljanje poslovnih aranžmana između domaćih i stranih turističkih agencija. One su važna karika u povećanju dolaska stranih i domaćih gostiju, jer koriste i svoje distributivne i prodajne kanale naročito za grupna putovanja. Turistička organizacija je izradila specijalan propagandni materijal za promociju na poslovninm sastancima i sajmovima, kao i PDF za online promociju. Programi nisu redovni i organizuju su na upit.

Program

 

Alpha Travel South East Europe
Adresa: Vrtna ulica 15, 24000 Subotica
Poštanska adresa: Henrika Sjenkijevića 9, 24000 Subotica
+381 (0)69 3334 524
info@alphatravelsee.com
www.alphatravelsee.com
Licenca br.: OTP 11/2017


Označeno sa :
08. 03. 2018.

Kursna lista