SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE „SLANO KOPOVO“ – Novi Bečej

Adresa: Sonje Marinković 23, Novi Bečej
Telefon: +381 (0)23 771 076

Slano Kopovo se nalazi u severnom Banatu, 5 km severoistočno od Novog Bečeja, omeđano putevima Novi Bečej-Novo Miloševo i Novi Bečej-Bašaid. Jedan je od reprezentativnih, još uvek očuvanih panonskih predela. Ovo slano jezero predstavlja izuzetnu prirodnu vrednost i sa geomorfološkog, hidrološkog i mikroklimatskog aspekta. Slano Kopovo predstavlja jedno od najvažnijih i najosobenijih staništa ptica u Srbiji. Njegova vrednost se ogleda kroz gnežđenje vrsta atipičnih za Panonsku niziju. Kao i činjenica da se radi o jedinstvenoj selidbenoj stanici za određene migratorne vrste ptica.
Slano Kopovo redovno svake godine obezbeđuje opstanak više od 20.000 jedinki ptica močvarica. Vlada Republike Srbije je 2001. godine prostor Slanog Kopova svrstala u I kategoriju kao prirodno dobro od izuzetnog značaja i stavilo pod zaštitu kao specijalni rezervat prirode. Specijalni rezervat prirode Slano Kopovo je uključen na listu vodenih staništa od internacionalne važnosti po Ramsarskoj konvenciji 2004. godine

Rezervatom upravlja Lovačko društvo Novi Bečej.


24. 12. 2012.

Kursna lista