Arheološka nalazišta

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „MATEJSKI BROD“ – Novi Bečej

Tragovi stalnih ljudskih naselja na području novobečejske opštine otkriveni su na Borđošu, Garajevcu i Matejskom Brodu. Matejski Brod, kao značajno…

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „STARČEVO GRAD“ – Starčevo

Eponimni lokalitet kulture starijeg neolita centralnog Balkana nalazi se na obali Dunava, severozapadno od sela Starčeva, 8 km udaljen od…

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „TURSKI ŠANAC“ – Bačka Palanka

Adresa: Bačka Palanka

Keltski  oppidum, poznat pod imenom Turski šanac, nalazi se kod Bačke Palanke, na levoj obali Dunava na potesu Obrve. U…

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „FEUDVAR“ – Mošorin

Adresa: okolina sela Mošorin

Nalazeći se na raskrsnici puteva područje Mošorinskog brega je od davnina bilo naseljeno, o čemu svedoče očuvani ostaci iz praistorijskog…

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „CIGLANA POLET“ – Vrbas

Adresa: Vrbas

Od 4. veka naše ere prostore zapljuskuju talasi naroda koji su nošeni velikom seobom naroda. Najduže se zadržavaju Avari, o…

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „CRKVINE“ – Horgoš

Lokalitet se nalazi u ataru sela Horgoš, oko 300 metara severno od željezničke pruge Subotica-Horgoš. Zaštitnim iskopavanjima otkriveni su temelji…

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „ČARNOK“ – Bačko Dobro Polje

Iz perioda bronzanog doba (1800 – 800), konstatovano je naselje sa nekropolom u neposrednoj blizini Čarnoka kao i manje naselje…

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „ČIBSKA ŠUMA“ – Čelarevo

Adresa: Čelarevo

Lokalitet se nalazi na aluvijalnoj terasi, 500 m udaljenoj od leve obale Dunava. Iskopavanjima od 1972. godine istraženo je oko…

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „ŠUVAKOV SALAŠ“ – Vrbas

Adresa: Vrbas

Arheološka istraživanja svedoče o brojnim saznanjima sa ovog područja među kojima posebno mesto zauzima „Šuvakov salaš“ (naselje od X veka…

BAZILIKA SVETOG DIMITRIJA – Sremska Mitrovica

Adresa: Solarski trg, Sremska Mitrovica

Nalazi se u najužem centru Sremske Mitrovice na Solarskom trgu. Prefekt Leontije, istorijska ličnost, sagradio je u Sirmiumu, posle onog u…

stavki

Kursna lista