Spomen obeležja

POLJE LEGET – Šašinci

Istočno od Sremske Mitrovice, na oko 4 km od sela Šašinci, nalazi se polje Leget. Delovi Timočke divizije I poziva…

PRAVOSLAVNA CRKVA SV. JOVANA KRSTITELJA – Gložan

Adresa: Osloboditelska 61, Gložan

Pravoslavna crkva se u spisima pominje još u XVIII veku. Crkva koja se sad nalazi u Gložanu je sagrađena 1839.,…

ROHALJ BAZE – Sviloš

Adresa: Sviloš

Na ovom mestu su se tokom Drugog svetskog rata nalazili zbegovi lokalnog stanovništva koje se povlačilo iz Sviloša, Ležimira, Divoša…

SAVINA SPOMEN ČESMA – Neradin

Adresa: pored puta Irig - Krušedol, u neposrednoj blizini Neradina

Godine 1931. Neradinac Sava Jakovljević – Leberija, koji je  službovao u Irigu kao sreski načelnik, u želji da pomogne svom …

SPOMEN BISTA I PLOČA JOVANU TUCAKOVOM – Čurug

SPOMEN BISTA MILIVOJ OMORAC – Iđoš

Adresa: Iđoš

SPOMEN GROBLJE – Sremska Mitrovica

Datum održavanja:

Pored sremskomitrovačkog pravoslavnog groblja Nemci i ustaše su od 1941. do 1944. ubili oko 7950 ljudi i žena. Izmučene žrtve…

SPOMEN GROBLJE SA SPOMENIKOM – Novi Bečej

Posvećeno poginulim oslobodiocima Novog Bečeja u II cvetskom ratu.

SPOMEN GROBNICA – Bački Brestovac

Adresa: Bački Brestovac

Posvećena pilotima Narodnooslobodilačke vojske i crvene armije koji su poginuli u operacijama na batini i sremskom frontu.

SPOMEN IZLETIŠTE „LOVAČKA ŠUMICA“ – Kumane

Adresa: Kontakt MZ Kumane Borisa Kidriča1
Telefon: +381 (0)23 786 819

Ca spomenikom streljanima u II svetskom ratu na 2 km od Kumana na starom putu prema Elemiru.

stavki

Kursna lista