Spomenici prirode

SPOMENIK PRIRODE „STARI PARK“ – Temerin

Stari park u Temerinu prostire se na teritoriji od 20 jutara u neposrednoj blizini dvorca Sečenji. Sredinom 19. veka dvorac…

SPOMENIK PRIRODE STARI PARK SOKOLAC – Novi Bečej

Adresa: JP Komunalac, Novi Bečej, Slobodana Perića 163
Telefon: +381 (0) 23 772 470

SPOMENIK PRIRODE STARI HRAST LUŽNJAK – Kumane

Adresa: Ekološko udruženje Stari hrast
Telefon: +381 (0) 64 25 96 755, Cucin Stevan

Spomenik prirode „Hrast lužnjak u dvorištu crpne stanice kod Kumana“ nalazi se uz levu obalu reke Tise u branjenom pojasu,…

FUTOŠKI PARK – Novi Sad

Datum održavanja:

Futoški park se nalazi između Futoške ulice i ulica Hajduk Veljkove i Nikole Tesle. U parku se nalazi i kutak…

stavki

Kursna lista