Kapele i kalvarije

KAPELA PORODICE PULAI SA KALVARIJOM NA KATOLIČKOM GROBLJU – Novi Bečej

Adresa: Bašaidski put bb, Novi Bečej

Kapela porodice Pulai sagrađena je krajem XIX veka. To je jednobrodna građevina skladnih proporcija, koncipirana u duhu gotike sa zvonikom…

KAPELA SVETE PETKE – Beška

Adresa: Beška

Kapela Svete Petke, u narodu poznata kao Vodice datira iz 1781. godine. To je jednobrodna građevina sa dvoslivnim limenim krovom….

KAPELA SVETOG VENDELA – Odžaci

Adresa: Odžaci

Nalazi se na katoličkom groblju. Prvobitna kapela je na ovom mestu podignuta 1776. godine, a sadašnja je sagrađena 1893. Ova…

KAPELA SVETOG GEORGIJA – Novi Bečej

Datum održavanja:
Adresa: Milošev put 4, Novi Bečej
Telefon: +381 (0)23 771 867

Vranjevačko groblje je 1852. godine preneto iz centra sela, (iz današnjih ulica 7. jula i Marka Oreškovića) na mesto gde…

KAPELA SVETOG GEORGIJA – Srbobran

Adresa: Prizrenska 13, Srbobran

Stotinak metara od južnog grobljanskog ulaza s desne strane glavne grobljanske aleje, podigao je najmlađi Gedeonov sin Lazar- Laza crkvu…

KAPELA SVETOG IVANA NEPOMUKA – Sombor

Datum održavanja:
Adresa: Trg cara Lazara 3, Sombor

Kapela je izgrađena 1751. godine. To je mala građevina sa dominantnim uticajem rokokoa. U oltarskoj niši, na uzdignutom podu, nalazi…

KAPELA SVETOG JOVANA NEPOMUKA – Bečej

Adresa: Zelena bb, Bečej

Katolička kapela posvećena Sv.Jovanu Nepomuku iz 1842. godine.

KAPELA SVETOG ROKA – Bačka Palanka

Adresa: Šafarikova bb, Bačka Palanka
Telefon: +381 (0)21 604 0468

Kapela sv. Roka na groblju je podignuta 1889, kao porodična grobnica Dr. Petõ János-a.

SRPSKA PRAVOSLAVNA KAPELA „VODICE“ – Vrbas

Adresa: Svetozara Markovića bb, Vrbas

Smatra se da je izrada kapele započeta 1793. godine kopanjem bunara. Iskopavanje bunara obavljeno je o trošku izvesnog trgovca Nikolića…

TITELSKI BREG – KALVARIJA – Titel

Mesto na kome se nalazio stari titelski grad. Nažalost, ovaj grad je u austrijsko-turskim ratovima 1699. godine, do temelja srušen….

stavki

Kursna lista