PAMETNE DESTINACIJE – TEMA RADIONICA NECSTour-A U SEVILJI

U okviru godišnjeg sastanka mreže NECSTour, koji se održao 30.03 i 31.03 u Sevilji, održano je i nekoliko radionica sa aktuelnim temama o razvoju turizma. Nakon svečane ceremonije prijema novih članova u NECSTour mrežu, teme o kojim se govorilo su bile:

  1. Pametne destinacije,
  2. Indikatori tj. merenje održivosti turizma,
  3. Digitalizacija turizma i
  4. Interkulturalni dijalog kroz turizam – alati.

U okviru radionica su se predstavili neki primeri dobre i loše prakse, odnosno izazovi i mogućnosti u razvoju turizma u navedenim pravcima.

Osnovna ideja pametnih destinacija je da se upotrebom tehnologije, posebno informacione i komunikacione tehnologije mogu poboljšati sposobnost destinacije da ispuni svoje ciljeve pružajući brze i personalizovane odgovore na potrebe turista, turističkih preduzeća, organizacija i vlade. Kao krajnji rezultat dobija sa jedne strane zadovoljan gost, a sa druge efektivniji i efikasniji razvoj same destinacije (pametni hoteli, smanjena potrošnja energije i vode, smanjenje otpada, postojanje zelenih površina, kvalitet javnog prevoza, pristupačnost podataka o turizmu, visok nivo produktivnosti, visok nivo obrazovanja stanovnika i turista, niske stope kriminala, itd.).

Internet je promenio način na koji planiramo putovanja, rezervišemo smeštaj i doživljavamo putovanja. Takođe, promenio je način na koji turisti ocenjuju destinaciju. Iz tog razloga razvoj tehnologije i digitalizacija donose brojne izazove, ali i mogućnosti  koje treba iskoristiti.

Sve navedeno poslužiće Turističkoj organizaciji Vojvodine da u narednom periodu primeni niz aktivnosti koje će doprineti ovakvom, „pametnom“, razvoju turizma što kroz redovne aktivnosti koje obavlja, što kroz projektne aktivnosti IPA projekta „Virtuelni i kulturni turizam“ (Virtual and Cultural Tourism – ViCTour), koji je odobren ovog meseca, a koji se tiče upravo digitalizacije i unapređenja ponude kulturnog turizma Vojvodine kroz informacione i komunikacione tehnologije.

Galerija fotografija sa radionice


Označeno sa :
05. 04. 2017.

Kursna lista