Sava

Stari Grci su Savu smatrali delom Dunava, pa su prema jednom tumačenju „legende o zlatnom runu” prvi argonauti drevne Evrope, Jason i posada broda „Argo“ preko Save dospeli iz Dunava u Jadransko more. Tek su Rimljani, kada su vojim osvajanjima upoznali hidografiju, shvatili da su to dve različite reke i Savu izvali Savus a Dunav- Danubius.

Mnoge generacije su učila da je ”Sava naša najduža reka”, naravno bila je to za vreme ”velike Jugoslavije”. Sava danas protiče kroz četiri države: Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Nastaje od Save Dolinke i Save Bohinjke, koje se sastaju kod mesta Radovljice, na nadmorskoj visini od 412 metara.

Sava je duga 945 ki- lometara, a površina njenog sliva iznosi 95.720 kvadratnih kilometara. Do Ljubljane Sava je brza planinska reka koja teče kroz Kranjsku i Ljubljansku kotlinu, da bi se na putu do Zagreba pad naglo smanjio i Sava postaje ravničarska reka. Od Brežica ulazi u Panonsku niziju, čijim južnim obodom teče do ušća u Dunav. Sava je druga reka po dužini pritoka Dunava, duža od nje je Tisa, ali je Sava najbogatija vodom.

stavki

Kursna lista