ruma

„KIPOVI“ SPOMENIK IRIŠKOJ KUGI

Adresa: put Irig - Ruma

Epidemija kuge u Sremu i Irigu vladala je 1795/96. godine. Pošto je kuga u Sremskoj županiji najviše besnela u Irigu…

4. „BOŽIĆNA ULICA“ U RUMI OD 24.12.2014. DO 7.1.2015.

Tur¬is¬tička orga¬ni¬zacija opš¬tine Ruma po četvrti put orga¬nizuje „Božićnu ulicu“, man¬i¬festaciju koja svo¬jim datu¬mom održa¬vanja povezuje katolički i pravoslavni Božić….

ART TREMA FEST – Ruma

Datum održavanja: Mart
Tip: Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)
Organizator: Gradsko pozorište Ruma
Adresa: Veljka Dugoševića 102, Ruma
Telefon: +381 (0)22 471 212, +381 (0)22 474 987

Gradsko pozorište Ruma, osnovano je 1994. god. sa ciljem da deluje kreativnim akcijama u oblasti kulture. Negovalo je klasičan pristup…

ART TREMA FEST – Ruma

Datum održavanja: Mart
Tip: Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)
Organizator: Gradsko pozorište Ruma
Adresa: Veljka Dugoševića 102, Ruma
Telefon: +381 (0)22 471 212, +381 (0)22 474 987

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „BASIJANA GRAD“ – Donji Petrovci

Na lokalitetu Grad kod Donjih Petrovaca u Sremu nalaze se ostaci rimskog grada Bassianae. Naselje je osnovano u I veku…

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „GOMOLAVA“ – Hrtkovci

Adresa: Hrtkovci

Gomolava je praistorijski arheološki lokalitet koji se nalazi kod Hrtkovaca, nedaleko od Rume, na levoj obali Save. Bila je naseljena…

AUTOBUSKA STANICA – Ruma

Adresa: Železnička bb, Ruma
Telefon: +381 (0)22 471 117

BARA TRSKOVAČA – Platičevo

Telefon: +381 (0)22 470 655 (Turistička organizacija opštine Ruma)

Područje Bare Trskovača stavljeno je pod zaštitu prirode kao zaštićeno stanište i svrstava se u III kategoriju zaštićenih prirodnih dobara….

BOŽIĆNA ULICA – Ruma

Datum održavanja: 21. 12. 2018. – 6. 1. 2019.
Tip: Sajmovi i izložbe
Organizator: Turistička organizacija opštine Ruma
Adresa: Glavna 172, Ruma
Telefon: +381 (0)22 470 655

„Božićna ulica“ je manifestacija koja se organizuje povodom novogodišnjih praznika. Za tu priliku se formira ulica od izlagačkih kućica ili…

BORKOVAČKA KOLONIJA – Ruma

Datum održavanja: Avgust
Tip: Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)
Organizator: Zavičajni muzej Ruma
Adresa: Glavna 182, Ruma
Telefon: +381 (0)22 474 888

Likovna kolonija „Borkovac“ se održava od 1968. Godine, a predstavlja jednu od najstarijih kolonija u Srbiji. Locirana je na prostoru…

stavki

Kursna lista