BOSTANIJADA – Platičevo

Datum održavanja: Jul
Tip: Gastronomske manifestacije
Organizator: Turistička organizacija opštine Ruma
Adresa: Glavna 172, Ruma
Telefon: +381(0)22 470 655

Bostani­jada  je man­i­festacija prisutna dosta dugo na ovim pros­torima (Platičevo, Dobrinci, Buđanovci) i privlači dosta poseti­laca budući da su ta sela nadaleko pre­poz­natljiva i po toj povr­tarskoj poslas­tici. Man­i­festacija ima tak­mičarski karak­ter jer se meri najteža lubenica i dodeljuju nagrade za najukus­niji bećar paprikaš i najlepše ure­đenje čuvarske kolibe u bostanu.


Označeno sa :
09. 01. 2018.

Kursna lista