DAN SELA – Majdan-Rabe

Datum održavanja: 14. 7. 2018.
Tip: Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)
Organizator: MZ Majdan Rabe i KUD “Vadviragok” Rabe
Adresa: Maršala Tita bb, Majdan
Telefon: +381 (0)230 88 217

Označeno sa :
12. 01. 2018.

Kursna lista