Etno kuće

SUVAČA – Kikinda

Adresa: Nemanjina bb, Kikinda

Podignuta je 1899. kada je u novoizgrađenu zgradu prenet stari mehanizam kupljen u Padeju. Kružne je osnove, formirane od 14…

stavki