TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA SUBOTICE

Adresa: Trg slobode 1, Subotica
Telefon: +381 (0)24 670 350

U želji da pomogne svim posetiocima koji dolaze u Suboticu, Skupština grada je osnovala Turističku organizaciju grada Subotice i ona predstavlja polazno mesto za sve posetioce, turiste i učesnike raznih manifestacija. Misija Turističke organizacije grada Subotice je da Suboticu i Palić uspešno pozicionira na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu, kao srce Panonske nizije, multietnički grad bogate kulture, gostoljubivih ljudi, uzbudljivog noćnog života, izuzetne gastronomije, fascinantnih atrakcija i kao vinski region.

Radno vreme:
ponedeljak-petak 08:00 – 16:00
subota 09:00 – 13:00

Turistički informativni centar Subotica
Turistički informativni centar Palić

www.palic.rs
www.meetinsubotica.rs
www.greeters.visitsubotica.rs


23. 08. 2017.

Kursna lista